Ba dự án đầu tư 1 tỷ đô la đi vào khánh thành ở Quảng Ninh trong năm 2018

Ba dự án đầu tư 1 tỷ đô la đi vào khánh thành ở Quảng Ninh trong năm 2018 bao gồm:
Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn
Cảng tàu du lịch Cửa Lục
Sân bay quốc tế Vân Đồn

Ba dự án đầu tư 1 tỷ đô la đi vào khánh thành ở Quảng Ninh trong năm 2018 bao gồm:
Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn
Cảng tàu du lịch Cửa Lục
Sân bay quốc tế Vân Đồn

Both comments and trackbacks are currently closed.