Tiền năng du lịch của hòn gai 5

Khu bãi tắm nhân tạo Hòn Gai dài 900m sẽ được đưa vào sử dụng vào khoảng quý 2 năm 2020

Khu bãi tắm nhân tạo Hòn Gai dài 900m sẽ được đưa vào sử dụng vào khoảng quý 2 năm 2020

Both comments and trackbacks are currently closed.