Toạ lạc tại vị trí “vàng” của Hòn Gai, Best Western Premier Sapphire Ha Long hưởng trọn lợi thế hạ tầng của thành phố.

Toạ lạc tại vị trí “vàng” của Hòn Gai, Best Western Premier Sapphire Ha Long hưởng trọn lợi thế hạ tầng của thành phố.

Toạ lạc tại vị trí “vàng” của Hòn Gai, Best Western Premier Sapphire Ha Long hưởng trọn lợi thế hạ tầng của thành phố.

Both comments and trackbacks are currently closed.